4 sty 2015

Słowniczek - Compostela

Compostela - zaświadczenie odbycia pielgrzymki Camino de Santiago de Compostela. Wydaje je tylko katedralne Biuro Pielgrzyma (Oficina del Pelegrino) mieszczące się przy Rúa do Vilar 1/3. Jest to uliczka prowadząca od katedry w kierunku starówki. Czynne codziennie - w lecie od 8 do 21, w zimie od 10 do 19. Tradycja wydawania tego dokumentu sięga XIII w. Do dzisiaj widnieje na niej oryginalny łaciński tekst, a zdobią kolorowe iluminacje z XII-wiecznej Księgi św. Jakuba (Kodeks Kalikstyński, łac. Codex Calixtinus).

Warunkiem uzyskania Composteli jest podanie religijnego (duchowego) celu pielgrzymki oraz pokonanie pieszo lub konno ostatnich 100 km (rowerem 200 km) do Santiago. Udokumentować to trzeba poprzez zbierane po drodze pieczątki (sello), przynajmniej dwie dziennie (dotyczy tego ostatniego odcinka). Pieczątki można otrzymać we wszystkich schroniskach, niektórych kościołach, na policji, a nawet w przydrożnych barach.
Opłata za Compostelę jest dobrowolna (donativo), biuro sugeruje kwotę 1 albo 2 euro.

Tłumaczenie (nie autoryzowane) tekstu Composteli:
Z mocy Stolicy Apostolskiej, Kapituła Katedralna w Santiago, która, jako opiekun Ołtarza Najświętszego Jakuba Apostoła, tak aby wszyscy wierni i pielgrzymi z całego świata tego pragnący, mogli spełnić nabożeństwo i odwiedzić ŚWIĘTEGO JAKUBA, Apostoła Naszego i zarazem Patrona Hiszpanii, jest upoważniona do uwierzytelniania pisemnego tych odwiedzin, i dokonuje kontroli każdego przypadku, zaświadcza, że:
Pan / Pani ____ (imię w łacińskiej pisowni i nazwisko pielgrzyma)
przebywając pieszo lub konno ostatnie sto tysięcy metrów, albo podwójną odległość na rowerze, tą najświętszą świątynię pobożnie odwiedził/a. Na dowód otrzymuje on/ona niniejszy list, opatrzony pieczęcią tego samego Kościoła Świętego.
Compostella z dnia ____ (dzień) ____ (miesiąc) Roku Pańskiego____ (rok)
(Pieczęć Kapituły Katedralnej) (podpis Sekretarza Kapituły)

Osoby podające inny cel pielgrzymki (np. turystyczny) mogą otrzymać zaświadczenie z podaniem miejsca startu i pokonanej odległości (Certificado de distancia). Jest podobnie zdobione jak Compostela, ale tekst jest po hiszpańsku i wydrukowane na pergaminie. Kosztuje 3 euro. Do tego można kupić tekturową tubę odpowiedniej wielkości ozdobioną muszlami. Cena 2 euro. Dochód przeznaczony jest na funkcjonowanie Biura Pielgrzyma, które niedawno zostało rozbudowane i pracowicie wydaje dokumenty przy kilku okienkach. Ja poprosiłem o to zaświadczenie jako dodatek do otrzymanej Composteli, jako pamiątkę.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz