3 sty 2015

Słowniczek - Credencial

Credencial - paszport pielgrzyma na Camino de Santiago de Compostela. Dokument zawiera podstawowe dane osobowe, miejsce rozpoczęcia pielgrzymki oraz kilka stron na zbierane po drodze pieczątki (sellos). Można go otrzymać w schroniskach (albergue) na szlaku albo np. w katedrze w Porto. Jest to nie tylko cenna pamiątka, ale także niezbędny dokument uprawniający do wstępu i korzystania ze schronisk. Po udokumentowaniu pieczątkami przejścia ostatnich 100 km do Santiago można w tamtejszym Biurze Pielgrzyma (Oficina del Peregrino) otrzymać zaświadczenie odbycia pielgrzymki czyli compostelę.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz